cofnijw¶lijwydrukujstrona domowa
Informacja o treści podjętych uchwał przez Walne Zgromadzenie Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej, które odbyło się 22 czerwca 2017 roku.


Zarząd PSML-W, na podstawie Protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej, które odbyło się 22 czerwca 2017 roku, informuje, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o treści:
 1. Uchwała Nr 1/2017 w sprawie: uchwalenia regulaminu obrad.
 2. Uchwała Nr 2/2017 w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 3. Uchwała Nr 3/2017 o przyjęciu Protokołu z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które odbyło się 14 czerwca 2016 roku.
 4. Uchwała Nr 4/2017 w sprawie zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które odbyło się 14 czerwca 2016 roku.
 5. Uchwała Nr 5/2017 o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Loaktorsko – Własnościowej w Płocku z działalności w 2016 roku.
 6. Uchwała Nr 6/2017 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego PSML-W za 2016 rok.
 7. Uchwała Nr 7/2017 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok.
 8. Uchwała Nr 8/2017 o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Płocku z działalności w 2016 roku.
 9. Uchwała Nr 9/2017 o udzieleniu absolutorium Członkowi Zarządu – Prezesowi Zarządu Panu Janowi Karolowi Rączkowskiemu.
 10. Uchwała Nr 10/2017 o udzieleniu absolutorium Członkowi Zarządu – Zastępcy Prezesa Pani Krystynie Jadwidze Wrzeszczyńskiej.
 11. Uchwała Nr 11/2017 o udzieleniu absolutorium Członkowi Zarządu – Zastępcy Prezesa Panu Mariuszowi Pakulskiemu.
 12. Uchwała Nr 12/2017 o udzieleniu absolutorium Członkowi Zarządu Pani Zofii Grażynie Kędzierskiej.
 13. Uchwała Nr 13/2017 o zatwierdzeniu kierunków pracy Spółdzielni w 2017 roku.
 14. Uchwała Nr 14/2017 w sprawie oznaczenia wysokości najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

 
 © 2008 - 2018, Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa.
09-400 Płock, ul. Obrońców Westerplatte 6A, tel/fax 24 262 42 11
NIP: 774-000-18-56, REGON: 000492115, KRS: 0000199116
Wszelkie uwagi na temat działania serwisu proszę kierować na adres e-mail.
Strone główną odsłonięto 533273 razy.
PortalOz