PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

E-karta lokalu

  • E-karta lokalu

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

 

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa uprzejmie informuje, że udostępniliśmy system informatyczny umożliwiający uzyskanie informacji o indywidualnym stanie konta z tytułu opłat za używanie lokalu.
W celu uzyskania dostępu do serwisu tj. loginu i hasła prosimy o zgłaszanie się osób posiadających tytuły prawne do lokali z dokumentem stwierdzającym tożsamość do Administracji Osiedli właściwych dla danych lokali.