PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Nasza historia

60 LAT PŁOCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ (1958-2018) 

W roku 2018 Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa obchodziła Jubileusz 60-lecia swojego istnienia. Nikt wówczas chyba nie przypuszczał jak wielki wpływ i rolę w rozwoju infrastrukturalnym, społecznym i kulturalnym dla Płocka i Mazowsza będzie miała Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa. 

Z inspiracji władz Płocka i dzięki entuzjastom spółdzielczości mieszkaniowej w marcu 1958 roku powstają dwie spółdzielnie mieszkaniowe:

 • Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa na bazie płockiej spółdzielczości pracy i dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych jej pracowników - pierwsze zebranie założycielskie, na którym przyjęto statut spółdzielni i wybrano pierwszą Radę Nadzorczą i Zarząd odbyło się 27 marca 1958 r.
 • Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Fabryce Maszyn Żniwnych (przemianowana w 1962 roku na Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową), której celem było budowanie mieszkań dla pracowników płockich zakładów – pierwsze zebranie założycielskie, na którym przyjęto statut spółdzielni i wybrano pierwszą Radę Nadzorczą i Zarząd odbyło się 17 marca 1958 r.

 

powstanie Spółdzielnipowstanie Spółdzielni

PSM nabyła osobowość prawną w momencie zarejestrowania przez Sąd Powiatowy w Płocku w dniu 28 maja 1958 r. 
 

Członkami założycielami PSM byli: Andrzej Karpiuk, Bolesław Ciesielski, Stanisław Petrulewicz, Stanisław Szulewicz, Jan Pawłowicz, Jan Jaskólski, Piotr Jaskólski, Władysław Czwakiel, Franciszek Wójcik, Czesława Cichocka, Stefan Fikanowski, Janusz Ogieniewski, Kazimierz Najmuł, Kazimierz Brzózka, Henryk Sochocki, Kazimierz Popkowski, Józef Woroniecki, Marian Widzyński, Adam Tron, Helena Sztejke, Kazimierz Tulisiak. 

Członkami założycielami w RSM przy FMŻ byli: Jerzy Lemański, Edward Paszkiewicz, Tadeusz Umiński, Władysław Szygowski, Krystyna Sakowic, Kazimiera Morawska, Antoni Wojtacki, Zbigniew Jędrzejewski, Stefan Pankowski, Tadeusz Przesławski, Zygmunt Adamczyk, Jerzy Matląga, Wiesław Skierski, Tadeusz Koziński, Czesław Lewandowski, Stanisław Kamiński, Julian Buczkowski 

W PIERWSZEJ RADZIE NADZORCZEJ PSM ZNALEŹLI SIĘ:

 • Bolesław Ciesielski - Przewodniczący
 • Jan Majkowski - Zastępca
 • Władysław Szmulewic - Sekretarz
 • Jan Jaskólski - Członek
 • Piotr Jaskólski - Członek
 • Kazimierz Brzózka - Członek

PIERWSZY ZARZĄD PSM TWORZYLI:

 • Andrzej Karpiuk - Prezes
 • Stanisław Petrulewicz
 • Jan Pawłowicz

PREZESI ZARZĄDU:
w okresie 60-lecia Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej (PSML-W)

 • 1958-03-27 do 1960-04-04 Andrzej Karpiuk
 • 1960-04-05 do 1962-05-02 Stanisław Petrulewicz
 • 1962-05-03 do 1962-10-14 Tadeusz Matuszewski
 • 1962-10-15 do 1962-11-30 Bronisław Sokołowski
 • 1962-12-01 do 1972-04-15 Zbigniew Hibner
 • 1972-04-16 do 1975-08-30 Włodzimierz Zając
 • 1975-08-31 do 1976-03-09 Tadeusz Lis
 • 1976-03-10 do 1982-12-30 Andrzej Piotrowski
 • 1982-12-31 do 1990-03-28 Henryk Grochowski
 • 1990-03-29 do 1991-05-26 Jacek Żaglewski
 • 1991-05-27 do 1992- 02-29 Witold Poręba
 • 1992-04- 23 do 2007-01-31 Bogumił Józefowski
 • 2007-02-01 do 2021-01-28 Jan Rączkowski
 • od 2021-01-29 Mariusz Pakulski

Natomiast Prezesami Zarządu w okresie przed połączeniem się z Płocką Spółdzielnią Mieszkaniową w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej byli:

 • 1958-03-17 do 1965-01-14 Czesław Lewandowski
 • 1965-01-15 do 1965-12-18 Jan Szelągowski


PRZEWODNICZĄCY RAD NADZORCZYCH: 
w okresie 60-lecia Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej (PSML-W)

 • 1958-03-27 do 1960-03-25 Bolesław Ciesielski
 • 1960-03-26 do 1961-08-13 Czesław Drążkiewicz
 • 1961-08-14 do 1963-05-15 Zdzisław Gołębiowski
 • 1963-05-16 do 1967-01-12 Bronisław Sokołowski
 • 1967-01-13 do 1969-05-08 Antoni Lewandowski
 • 1969-05-09 do 1975-08-28 Henryk Grochowski
 • 1975-08-29 do 1978-05-11 Jan Borowski
 • 1978-05-12 do 1980-05-05 Ludwik Żak
 • 1980-05-06 do 1989-06-21 Kazimierz Wacławek
 • 1989-06-22 do 1990-03-28 Benedykt Nicgorski
 • 1990-03-29 do 1991-05-26 Krzysztof Ganc
 • 1991-05-27 do 1992-02-28 Wiesław Łęczycki
 • 1992-02-29 do 1993-05-26 Ireneusz Werner
 • 1993-05-27 do 1994-06-16 Irena Sławińska
 • 1994-06-17 do 2002-06-14 Czesław Krzywkowski
 • 2002-06-21 do 2006-06-07 Tadeusz Biernat
 • 2006-06-20 do 2016-06-14 Ryszard Rydzewski
 • od 2016-07-05 do 2019-06-11 Kinga Szczepanek
 • od 2019-07-04 do 2022-06-11 Małgorzata Szuszczewicz
 • od 2022-07-07 do 2023-11-21 Edyta Pawlak
 • od 2023-11-21 Stanisław Szkopek

Natomiast Przewodniczącymi Rady Nadzorczej w okresie przed połączeniem się z Płocką Spółdzielnią Mieszkaniową w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej byli:

 • 1958-03-17 do 1959-05-17 Tadeusz Koziński
 • 1959-05-18 do 1965-12-18 Marian Garstka

PSML-W to jedna z najstarszych spółdzielni mieszkaniowych w powojennej Polsce. Początki nie były łatwe. Jednak przy dużej determinacji i zaangażowaniu członków założycieli oraz Zarządu PSM udawało się pokonać procedury i występujące trudności, by krok po kroku zmierzać do obranego celu. Budowę pierwszego budynku mieszkalnego Spółdzielnia rozpoczęła we wrześniu 1958 roku, a samodzielnie zbudowane przez Spółdzielnię domy dla 24 rodzin ( przy ul. Obrońców Westerplatte 14/1, Obrońców Westeerplatte 16 - pierwotny adres Obr. Stalingradu ) zostały oddane do użytku w 1959 roku. Widoczne efekty i fakt, że własne mieszkanie może być realnym marzeniem sprawiły, że liczba członków Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej rosła w szybkim tempie. Coraz więcej osób chciało mieszkać w naszych zasobach. Spółdzielnia budowała dużo na potrzeby pracowników rozwijających się Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych oraz innych zakładów takich jak: Fabryka Maszyn Żniwnych, Płocka Stocznia Rzeczna, przedsiębiorstwa budowlane. Pierwsze budynki mieszkalne oddane zostały do eksploatacji w 1959r, w latach 1959 – 1960 – oddano 9 budynków, w latach 1961 – 1970 – 52 budynki.
W podobny sposób działała wówczas siostrzana Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa ( przemianowana w 1962 roku na Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową) rozpoczynając i budując budynki mieszkalne w okolicy ulicy Obrońców Stalingradu (obecnie Obrońców Westerplatte).

18 grudnia 1965 roku to ważna data w historii Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Tego dnia, po wcześniejszym ustaleniu Rad Nadzorczych i Zarządów,  odbyło się połączone walne zebranie członków Płockiej i Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Podczas obrad podjęto uchwałę o połączeniu Spółdzielni. Został przyjęty nowy statut i wybrano nową Radę Nadzorczą. Nowo powstała Spółdzielnia przyjmuje nazwę Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Od dnia 15 czerwca 1972r. przyjmuje nazwę: Płocka   Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa i do końca 1979 roku PSML-W była jedyną   instytucją w Płocku dającą szanse na otrzymanie mieszkania. Kolejne lata przynoszą efekty w postaci   oddania do eksploatacji 106   budynków (1971-1980). Powstawały nowe osiedla na terenach dawnych  ogrodów. W 1973 roku z zasobów Spółdzielni zostają wyodrębnione trzy osiedla: Kochanowskiego, Tysiąclecia i Łukasiewicza. 20 maja 1978 roku – na 20- lecie PSML-W oddano do użytku obecną siedzibę Spółdzielni przy ul. Obrońców Westerplatte 6a. 1 grudnia 1982 roku powołano czwarte wyodrębnione Osiedle Dworcowa, a od 1 stycznia 1998 roku na bazie części zasobów Osiedla Łukasiewicza powołano wyodrębnione piąte osiedle PSML-W – Osiedle Rembielińskiego.
Przez prawie 20 lat nasza Spóldzielnia była jedyną instytucją dającą szansę na otrzymanie mieszkania na terenie Płocka. W latach 60 i 70 kiedy Płock rozwijał się bardzo szybko, a liczba mieszkańców prawie się potroiła miało to ogromne znaczenie.
Poza działalnością inwestycyjną trzeba było zająć się sprawami związanymi z eksploatacją oddanych do użytku budynków i obsługą członków, zagospodarowaniem terenów wokół budynków, budową sklepów, punktów usługowych. Po zakończeniu prac budowlanych porządkowano tereny wokół budynków, urządzano trawniki, kwietniki i place zabaw dla dzieci, sadzono drzewa i krzewy. W pracach tych z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli sami mieszkańcy. PSML-W stawała się szkołą wszechstronnej aktywności społecznej, kształtowała lokalną społeczność, wzorem do naśladowania przez inne, powstające i już funkcjonujące spółdzielnie mieszkaniowe, a mieszkańcy byli dumni, że mieszkają właśnie w zasobach PSML-W.  W roku 2010 Spółdzielnia rozpoczęła zadanie inwestycyjne w Maszewie Dużym i w tym samym roku przystąpiono do realizacji budowy dwóch etapów tego zadania, obejmujących 29 domów jednorodzinnych. Domy zostały sprzedane , dziś nowe osiedle jest oazą spokoju , mieszkańcom żyje się bezpiecznie i przyjemnie. 

Mówiąc o rozwoju PSML-W nie sposób nie wspomnieć o działalności społeczno - kulturalnej którą tworzyli oddani tej idei pracownicy, działacze samorządowi i zwykli mieszkańcy. W 1972 roku na Osiedlu Tysiąclecia zakończona została budowa siedziby Spółdzielczego Domu Kultury , który w sezonie 1972/1973 rozpoczął systematyczną działalność kulturalną i oświatową na rzecz mieszkańców osiedli PSML-W. Tym samym SDK obchodzi w tym roku Jubileusz 45 – lecia działalności. W 1974 roku rozpoczyna działalność Klub na Osiedlu Łukasiewicza, w 1978 roku zostaje otwarty Klub Osiedla Kochanowskiego i harcówka, od września 2000 roku Klub Osiedla Dworcowa. Do dziś, kontynuując tradycję, placówki społeczno – kulturalne Spółdzielni prowadzą otwartą działalność na rzecz mieszkańców osiedli poprzez prowadzenie stałych form pracy, w których uczestniczy rocznie ponad 1300 osób (dorośli, młodzież i dzieci). Oprócz stałych form pracy placówki organizują różnego rodzaju imprezy i zajęcia. 

Dziś po 60 latach, PSML-W jest w dalszym ciągu najpopularniejszą i największą spółdzielnią mieszkaniową w Płocku. Zajmuje ponad 85 ha gruntów. Na dzień 31.12.2017 roku stan zasobów to: 12 438 lokali mieszkalnych, 102 lokale użytkowe i 44 boksy garażowe w 202 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, 34 pawilony wolnostojące z 179 lokalami użytkowymi i  51 garaży wolnostojących jednokondygnacyjnych z 551 garażami, garaż wielopoziomowy z 379 boksami garażowymi i 9 lokalami użytkowymi,  natomiast w Bielsku jest to budynek wolnostojący z 11 garażami. PSML-W to pięć wyodrębnionych organizacyjnie osiedli: Kochanowskiego, Tysiąclecia, Łukasiewicza, Dworcowa i Rembielińskiego. 
Zasoby PSML-W to majątek jej członków, którym zarządza, wypełniając statutowe zobowiązania i kontynuując ideę poprzedników, 3 – osobowy Zarząd:

 • Jan Rączkowski – Prezes Zarządu
 • Mariusz Pakulski – Zastępca Prezesa Zarządu
 • Zofia Kędzierska – Członek Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami

Przyjęta przez Zarząd strategia zarządzania zasobami ma na celu nie tylko utrzymywanie ich w nie pogorszonym stanie (wykonywanie robót konserwacyjnych), ale również odnawianie i przeprowadzanie remontów w taki sposób, aby zasoby te spełniały aktualnie obowiązujące normy techniczne, były   estetyczne i bezpieczne. Mamy nadzieję, że w wyniku powyższych działań Zarządu, przy udziale   zaangażowanej kadry pracowników Spółdzielni, mieszkańcy będą mogli godnie mieszkać i odpoczywać, czuć się pewnie i bezpiecznie. Strategia zarządzania PSML-W opiera się na planowaniu, projektowaniu i rzetelnej realizacji podjętych zamierzeń. 

Za sukces PSML-W na przestrzeni ostatnich 15 lat należy przyjąć realizację programu termomodernizacji budynków mieszkalnych.Program ten Zarząd uznał jako zadanie priorytetowe, bez realizacji którego dalsza eksploatacja zasobów byłaby ze szkodą dla mieszkańców. W okresie 2004 - 2013 zrealizowano program termomodernizacji 181 budynków mieszkalnych. Ponadto mają nową, kolorową i estetyczną elewację, co sprawiło, że stały się bardziej nowoczesne. PSML-W otwarta jest na wszelkiego rodzaju innowacje w zakresie zarządzania nieruchomościami. Uczestniczy w seminariach, konferencjach, szkoleniach. Na co dzień staje przed trudnymi problemami obecnej rzeczywistości jak chociażby z ciągłym dostosowaniem organizacji pracy w oparciu o zmieniając się przepisy kolejnych nowelizacji obowiązujących aktów prawnych. Zarząd PSML-W dba o utrzymanie stałego kontaktu i współpracę z mieszkańcami. Jedną z form  jest dostarczana do każdego mieszkania, wydawana od 2004 roku, gazetka „GŁOS PSML-W”., która zawiera informacje na temat bieżącej działalności i planów rozwoju PSML-W. Coroczna anonimowa ankieta przeprowadzana wśród mieszkańców bada satysfakcję z działalności Spółdzielni i dostarcza zwrotnej informacji na temat ich oczekiwań, które to   informacje są później wykorzystywane. W dobie rozwoju informatyki ważną funkcję kontaktu z mieszkańcami pełni również strona internetowa PSML-W (www.psmlw.pl), gdzie zamieszczane są aktualności, ogłoszenia, a także wszelkie informacje dotyczące bieżącej działalności , namiary na poszczególne jednostki organizacyjne, regulaminy, akty prawne itp. Spółdzielnia dba o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez stały kontakt z Policją i Strażą Miejską. Ponadto od 2016 roku został udostępniony system informatyczny EBOK umożliwiający uzyskiwanie informacji o indywidualnym stanie konta z tytułu opłat za używanie lokalu. 

Obchodzony w 2018 roku Jubileusz 60-lecia Spółdzielni to okazja do podziękowania wszystkim osobom, które swoją pracą i zaangażowaniem przyczyniły się lub ciągle przyczyniają, do budowania i rozwoju PSML-W oraz tworzenia jej pozytywnego wizerunku. 

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W OKRESIE 60 – LECIA PSML-W:

 • 28 maja 1958 r. – PSM zostaje zarejestrowana w Sądzie Powiatowym w Płocku. Z tą datą Spółdzielnia nabywa osobowość prawną.
 • 25 października 1958 r – odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod pierwszy budynek
 • 18 grudnia 1965 r, - połączenie się Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej z Międzyzakładową Spółdzielnią Mieszkaniową (do 1962 roku nosiła nazwę - Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Fabryce Maszyn Żniwnych)
 • 15 czerwca 1972 r. PSM – przyjmuje nowy statut i nazwę Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa
 • 30 grudnia 1972 r. – Spółdzielnia przekazuje do użytku Spółdzielczy Dom Kultury
 • 20 czerwca 1973 r – z zasobów PSML-W wyodrębnione zostają trzy osiedla: Kochanowskiego, Tysiąclecia i Łukasiewicza
 • 20 maja 1978 roku – na 20 – lecie PSML-W oddano do użytku obecną siedzibę Zarządu przy ul. Obrońców Westerplatte 6a
 • w 1980 r – przekazano wyodrębnioną grupę członków PSML-W oczekujących i część jej zasobów ( Międzytorze, Wyszogrodzka ) przekazano nowo powstałej Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 • 1 grudnia 1982 r. – powołano wyodrębnione osiedle Dworcowa
 • 1 stycznia 1998 r. – na bazie części zasobów osiedla Łukasiewicza powołano wyodrębnione piąte osiedle PSML-W – osiedle Rembielińskiego
 • 2004 - 2013 zrealizowano kompleksowy program termomodernizacji 181 budynków mieszkalnych
 • 2010 - 2011 - realizacja zadania inwestycyjnego w Maszewie Dużym, obejmującego 29 domów jednorodzinnych